روزها

روزها

سال ۲۰۱۶
ژاپن
کودک
6+
داستان این کارتون در رابطه با دو پسر به نام های "جین" و "تی سوکوشی" که جین نابغه فوتبال است که هر دو به سمت فوتبال کشیده می شوند و ... این کارتون زیبا توسط تلویزیون تیوا تقدیم شما می گردد.
عنوان اصلی: Days
زبان ها: فارسی