پسر شجاع

پسر شجاع

سال ۱۹۷۵
ژاپن
کودک
12+
این مجموعه خاطره انگیز در سال های 1975 تا 1978 ساخته شده است. داستان‌های این مجموعه در یک جنگل رخ می‌دهد که شخصیت اصلی آن یک بچه سگ آبی به نام پسر شجاع است. که به همراه پدر و دوستانش در جنگل زندگی می کنند و در هر قسمت ماجراهای جالبی را رقم می زنند که شبکه تیوا این مجموعه انیمیشنی را تقدیم شما می نماید.
عنوان اصلی: Don Chuck Monogatari
زبان ها: فارسی