دودکش 2

دودکش 2

سال ۲۰۱۶
ایران
کمدی, خانوادگی
16+
خانواده فیروز مشتاق که بی قیف و قپی به سفری رفته‌اند، در راه بازگشت به تهران با دختری همسفر می‌شوند که از نظر بهروز، «نیمه گمشده» قلمداد می‌شود و به ضرس قاطع، شروعی برای فرورفتن خانواده در آمپاس است....تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این سریال را به شما پیشنهاد می دهد
عنوان اصلی: دودکش 2
زبان ها: فارسی