سرنوشت

سرنوشت

سال ۲۰۱۲
جمهوری کره
تاریخی
12+
سرنوشت یک مجموعه ی کره ای است که در سال 2012 تهیه و تولید شده است. سرنوشت مجموعه ای خیالی می باشد که موضوع آن در مورد جراح مدرن امروزی است که ربوده می شود و به ۷۰۰ سال قبل به سلسله "گوریو" برده می شود.... شبکه ی تیوا شما را به تماشای این سریال زیبا دعوت می کند.
عنوان اصلی: Faith
زبان ها: فارسی