سیاره منجمد

سیاره منجمد

سال ۲۰۱۱
انگلستان
فیلم های مستند
12+
مستند سیاره منجمد یک مستند سریالی با موضوع طبیعت می باشد. این مستند توسط دیوید اتنبوروگ روایت می شود. تمرکز این مستند بر روی زندگی موجودات زنده و محیط زیست آن ها در قطب شمال و قطب جنوب می باشد. دیوید اتنبوروگ به دو قطب شمال و جنوب زمین سفر می کند تا زندگی وحشی در این دو قطب را کشف نماید. او به تحق...
عنوان اصلی: Frozen Planet
زبان ها: فارسی