فرماندهان آهنی

فرماندهان آهنی

سال ۲۰۱۹
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
12+
این مجموعه روایتگر داستانی در سال 2068 می باشد. یک نیروی زورگو جهان را تهدید می کند و قصد دارد تا جهان را فتح کند. یک خلبان با تشکیل یک تیم و ساخت ربات هایی متصل به رشته اعصاب انسان سعی در مقابله با تهدید دشمن برمی آید و ... این مجموعه انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: gen lock
زبان ها: فارسی