گیله وا

گیله وا

سال ۲۰۱۶
ایران
تاریخی
16+
زندگی اجتماعی مردم در بستر اتفاقات تاریخی سال ۱۲۹۷ است و به نوعی روایتگر سبک زندگی و روابط اجتماعی و عاطفی مردم ایران و به خصوص مردم خطه گیلان در صد سال قبل خواهد بود...تلویزیون تعاملی تیوا شما را به تماشای این مجموعه دعوت می کند
عنوان اصلی: گیله وا
زبان ها: فارسی