گفت و گوی اجتماعی

گفت و گوی اجتماعی

سال ۲۰۲۰
ایران
خانوادگی
16+
مجموعه برنامه هایی با توجه به مسائل اجتماعی روز که همه با آن ها سر و کار داریم.....تلویزیون تعاملی تیوا شما را به تماشای این فیلم دعوت می کند
عنوان اصلی: goft va gooye ejtemaee
زبان ها: فارسی
فصل ۱