هفت سنگ

هفت سنگ

سال ۲۰۱۴
ایران
کمدی
12+
داستان سریال درباره سه خانواده مجزا ولی به هم پیوسته است که برای هر یک از خانواده‌ها اتفاقی می‌افتد در جایی نقطه تلاقی و اشتراکی با هم پیدا می کنند...این مجموعه ی زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا نظاره گر باشید.
زبان ها: فارسی