مجموعه هری پاتر

مجموعه هری پاتر

سال ۲۰۰۱
ایالات متحدهٔ آمریکا, انگلستان
خیالی
12+
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: Harry Potter Collection
زبان ها: فارسی