مجموعه تنها در خانه

مجموعه تنها در خانه

سال ۱۹۹۰
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک, کمدی
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: Home ALone Collection
زبان ها: انگلیسی