مجموعه تنها در خانه

مجموعه تنها در خانه

تلویزیون تعاملی تیوا: 6.9
سال ۱۹۹۰
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک, کمدی
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: Home ALone Collection
زبان ها: انگلیسی