زمین چگونه ما را ساخت

زمین چگونه ما را ساخت

سال ۲۰۱۰
فیلم های مستند
12+
مستند "زمین چگونه ما را ساخت" در سال 2010 ساخته شده است. بشر در سیاره زمین بدون توجه به تغییرات طبیعت و اطراف خود در حال زندگی است. در این مستند تغییرات بزرگِ زمین که هر لحظه در حال رخ دادن است به تصویر کشیده شده است. این مستند زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: How Earth Made Us
زبان ها: فارسی