مجموعه مربی اژدها

مجموعه مربی اژدها

تلویزیون تعاملی تیوا: 7.0
سال ۲۰۱۰
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
12+
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: How To Train Your Dragon Collection
زبان ها: فارسی