سیاره انسان

سیاره انسان

سال ۲۰۱۱
انگلستان
فیلم های مستند
12+
مستند سیاره انسان به بررسی جوامع مختلف انسانی و رابطه آن ها با طبیعت از طریق سازگاری انسانها با محیط طبیعی و گاهی تغییر دادن طبیعت در جهت سازگاری با شرایط زندگی انسانی می پردازد و... این مستند زیبا را از شبکه تیوا تقدیم شما بینندگان عزیز می نماییم.
عنوان اصلی: Human Planet
زبان ها: فارسی