هیدرو و فلویید

هیدرو و فلویید

سال ۲۰۱۸
برزیل
کودک
6+
مجموعه انیمیشن "هیدرو و فلوید" در سال 2018 ساخته شده است. ماجراهای جالب دو ظرف آب و اتفاقاتی که برای آنها رخ می دهد را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: hydro and fluid
زبان ها: عربی