مجموعه عصر یخبندان

مجموعه عصر یخبندان

سال ۲۰۰۲
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
6+
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: Ice Age Collection
زبان ها: فارسی