افسانه سامبونگ

افسانه سامبونگ

سال ۲۰۱۴
جمهوری کره
اکشن, تاریخی
12+
داستان این مجموعه در مورد "جونگ دو جون" کسی که در دوران گوریو، سلسله چوسان جدید رو بنا نهاد. جونگ دو جون، که به اسم سامبونگ نیز شناخته می شود قدرتمندترین سیاست مدار و نجیب زاده کره در سلسله ی چوسان جدید بود و... این مجموعه زیبا از تلویزیون تعاملی تیوا تقدیم شما بینندگان عزیز می شود.
عنوان اصلی: Jeong Do Jeon
زبان ها: فارسی