خنده بازار

خنده بازار

سال ۲۰۱۱
ایران
کمدی
12+
محوریت اصلی این مجموعه پرداختن به یک سری از مشکلات روز مره می باشد و..... شبکه تیوا لبخند را با این مجموعه تقدیم شما می کند.
زبان ها: فارسی