خط قرمز

خط قرمز

سال ۲۰۲۰
ایران
12+
ویژه برنامه "خط قرمز" برنامه ایست گفتگو محور که با حضور کارشناس منتخب و جمعی از دانش آموزان به موضوعات مختلف مانند؛ حضور رسانه در خانواده، فضای مجازی، بازی و سرگرمی و ... می پردازد. در این برنامه چالش های ذهنی شما با مسائل جدی زندگی و مطالبی که تاکنون درباره آن صحبت نشده است توسط خود شما با برترین کارشناسان حوزه های مختلف به بحث گذاشته می شود.
زبان ها: فارسی