شوالیه های عدالت

شوالیه های عدالت

سال ۱۹۹۲
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
12+
در شهر عدالت جادوگری به نام مرلین و شخصی به نام پادشاه آرتور و سربازانش فرمانروایی می کردند که آنها شهر را از چنگ ملکه پلیدی ها حفظ می کردند و... این مجموعه انیمیشنی را از شبکه تیوا تقدیم شما عزیزان بیننده می نماییم.
عنوان اصلی: King Arthur
زبان ها: فارسی