Poster قلمرو گیاهان, قلمرو گیاهان

قلمرو گیاهان

قلمرو گیاهان

قلمرو گیاهان

Kingdom of Plants
سال ۱۳۹۰
انگلستان
مستند
12+
این مستند در سال 2012 توسط دیوید اتنبرو ساخته شده است. در این مستند چگونگی و طریقه وفق دادن گیاهان با محیط اطراف خود همراه باپ تغییر رنگ و یا ساختارشان به تصویر کشیده شده است. دیوید اتنبرو بیش از یک سال برای این مستند وقت گذاشته است تا به نوعی ابعادی دیده نشده از زندگی گیاهان را به نمایش بگذارد. این مستند دیدنی را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.