کرک داگلاس

کرک داگلاس

سال ۱۹۱۶
فیلم
16+
بدون توضیح