کوچک جنگلی

کوچک جنگلی

سال ۱۹۸۸
ایران
تاریخی
16+
میرزا کوچک که تازه از تبعید بازگشته به همراه دوستش میرزا حسین کسمایی در رشت گردش می‌کند که در شهر متوجه دستگیری رضا آژان توسط روس‌ها می‌شود. رضا آژان ملتمسانه از میرزا تقاضای کمک می‌کند....تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این سریال را به شما پیشنهاد می دهد.
زبان ها: فارسی