سرزمین کونگ کونگ

سرزمین کونگ کونگ

سال ۲۰۱۷
کودک
0+
شش دوست در جزیره ای زندگی می کنند، همه آنها سعی در استفاده از قدرت های متعدد برای تقویت توانایی خود دارند. آنها همچنین از کفش های جادویی، قایق و غیره استفاده می کنند تا به آنها در تجربه دنیای جادویی کمک کنند و ... این انیمیشن را می توانید از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: kong kong land
زبان ها: انگلیسی