کودک شو

کودک شو

سال ۲۰۱۷
ایران
کمدی
0+
این برنامه تلویزیونی کاری از پژمان بازغی می باشد که در این برنامه کودکان شرکت کنندگان اصلی هستند و سرگرمی های مختلفی برای آنان در قالب مسابقه تهیه شده است که به همراه پدر و مادر خود به این سرگرمی ها مشغول می شوند و...این برنامه تلویزیونی زیبا را از شبکه تیوا دنبال کنید.
زبان ها: فارسی