کوچک جنگلی

کوچک جنگلی

سال ۱۹۸۷
ایران
تاریخی, سیاسی
16+
این مجموعه سال 1366 درباره قیام میرزا کوچک خان ساخته شد. در این مجموعه به جنبش سیاسی میرزا با عنوان نهضت جنگل که در پی انقلاب مشروطه در پاسخ به زوال سیاسی به وجود آمده از پیدایش جنگ جهانی اول و اشغال ایران به دست نیروهای روس، انگلیس و عثمانی شکل گرفت پرداخته می شود...این مجموعه به یاد ماندنی را از شبکه تیوا دنبال کنید .
زبان ها: فارسی