کولیپاری قدم زدن در رویا

کولیپاری قدم زدن در رویا

سال ۲۰۱۸
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
6+
"دارل" در انیمیشن "کولیپاری قدم زدن در رویا" باید یک مأموریت انجام بدهد و جان کسی را نجات دهد و ... این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: kulipari dream walker
زبان ها: انگلیسی