مانتیس

مانتیس

سال ۲۰۱۷
فرانسه
Murder Mystery
16+
یک قاتل سریالی با نام مستعار "مانتیس" توسط پلیس به کمک طلبیده می شود تا در حل معمای قتل های زنجیره ای که به شیوه او انجام می شود کمک کند. اما "مانتیس" که اکنون بیست سال است پس از دستگیری، در سلول انفرادی به سر می برد، یک شرط دارد... سریال جنایی-معمایی "مانتیس" را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید.
عنوان اصلی: La Mante
زبان ها: فرانسوی