مجموعه اسلحه مرگبار

مجموعه اسلحه مرگبار

سال ۱۹۸۷
ایالات متحدهٔ آمریکا
اکشن
16+
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: Lethal Weapon Collection
زبان ها: فارسی