زندگی پستانداران

زندگی پستانداران

سال ۲۰۰۲
انگلستان
فیلم های مستند
12+
این مستند بریتانیایی در سال 2003 ساخته شده است. در هر یک از قسمت های این مستند زندگی گروه ویژه ای از پستانداران را به تصویر کشیده است. بررسی عینی مراحل تکامل پستانداران، شرایط زیست و رفتار آنها مباحثی است که در این مجموعه مستند به آنها پرداخته می شود. این مجموعه زیبا را از شبکه تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: The Life of Mammals
زبان ها: فارسی