Poster زندگی پستانداران, زندگی پستانداران

زندگی پستانداران

زندگی پستانداران

زندگی پستانداران

The Life of Mammals
سال ۱۳۸۰
انگلستان
مستند
12+
این مستند بریتانیایی در سال 2003 ساخته شده است. در هر یک از قسمت های این مستند زندگی گروه ویژه ای از پستانداران را به تصویر کشیده است. بررسی عینی مراحل تکامل پستانداران، شرایط زیست و رفتار آنها مباحثی است که در این مجموعه مستند به آنها پرداخته می شود. این مجموعه زیبا را از شبکه تیوا تماشا کنید.