مجموعه ارباب حلقه ها

مجموعه ارباب حلقه ها

سال ۲۰۰۱
ایالات متحدهٔ آمریکا
خیالی, حماسی
12+
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: The Lord of the Rings Collection
زبان ها: فارسی