کارآگاه لوتر

کارآگاه لوتر

سال ۲۰۱۰
انگلستان
جنایی
16+
"جان لوتر" یک کاراگاه و بازرس ارشد می باشد. او یک افسر پلیس خاص و یک نابغه است، گاهی به خاطر از دست دادن کنترل خود، فردی خطرناک می شود و ... این مجموعه زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید.
عنوان اصلی: Luther
زبان ها: فارسی