نجات رباتیک

نجات رباتیک

سال ۲۰۰۳
ژاپن
کودک
12+
گروهی از ربات ها در کهکشان قصد دارند که به زمین نقل مکان کنند و آن ها تنها ربات هایی هستند که می توانند از زمین مراقبت نمایند و باید با کمک یکدیگر و دوستان انسانشان با یکدیگر همکاری نمایند تا از زمین مراقبت نمایند که ... این مجموعه زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنبد.
عنوان اصلی: Machine Robo Rescue
زبان ها: فارسی
فصل ۱