مدرسه موش ها

مدرسه موش ها

سال ۱۹۷۹
ایران
کودک, خانوادگی
6+
مجموعه ای درباره موش هایی که در مدرسه مشغول تحصیل و ماجراهای مختلفی هستند. این مجموعه با هدف تشویق بچه ها برای رفتن به مدرسه ساخته شد.....تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این سریال را به شما پیشنهاد می دهد
عنوان اصلی: Madreseh Moushha
زبان ها: فارسی