سفرهای میتی کومان

سفرهای میتی کومان

سال ۱۹۸۱
ژاپن
انیمیشن
6+
این انیمیشن در سال ۱۹۸۱ به کارگردانی کازویوکی اوکاساکو تهیه و تولید شده است. مأمور مخصوص حاکم بزرگ، به طور ناشناس و کاملاً ساده به همراه دو محافظ دلیرش، تسوکه و کایکو، شهر به شهر سفر کرده و حاکمان زورگو را به حکم حاکم بزرگ توبیخ می‌کند و در هر قسمت با اتفاقات مختلفی روبه رو می شوند. شبکه تیوا این مجموعه را تقدیم شما می نماید.
عنوان اصلی: Manga Mito Kōmon
زبان ها: فارسی