مثلنامه

مثلنامه

سال ۲۰۱۸
ایران
کودک
12+
مجموعه انیمیشن "مثلنامه" سال 1397 ساخته شده است. در هر قسمت از این انیمیشن زیبا با یکی از ضرب المثل های شیرین فارسی آشنا خواهید شد. این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: masal nameh
زبان ها: عربی
فصل ۱