میچکا

میچکا

سال ۲۰۱۱
ایران
انیمیشن, خیالی
میچکا کودکی است که آرزوهای بزرگی را در سر می پروراند اما با برآورده شدن آرزوهایش متوجه می شود اگر قدر داشته هایش را بداند و خودش را همانطور که هست دوست بدارد زندگی شیرین تری خواهد داشت.از تماشای این انیمیشن زیبا در تلویزیون تعاملی تیوا لذت ببرید
زبان ها: فارسی