ماموریت غیر ممکن

ماموریت غیر ممکن

سال ۱۹۹۶
16+
این مجموعه ماجرای ماموری بنام اتان را روایت میکند، که با مربی اش آموزش های خاصی را می بیند و به نوعی مراقب خلافکاران و تبهکاران اند. پس از مدتی جیم کشته می شود، به طوری که اتان قاتل شناخته می شود و....تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این سریال را به شما پیشنهاد می دهد
عنوان اصلی: Mission: Impossible
زبان ها: فارسی