میمون های فضایی

میمون های فضایی

سال ۲۰۱۵
روسیه فدرال
کودک
6+
دو میمون با نمک که از فضا به زمین آمده اند همواره سرگرمی های جالب و خنده داری را انجام می دهند و ... این کارتون زیبا از تلویزیون تیوا تقدیم شما بینندگان عزیز می شود.
عنوان اصلی: monkey of space
زبان ها: انگلیسی
فصل ۱