نردبام آسمان

نردبام آسمان

سال ۲۰۱۰
ایران
تاریخی
16+
مجموعه‌ای تاریخی است که زندگی غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضی‌دان برجسته، منجم، کاشف عدد پی و فیلسوف قرن نهم هجری را در دو مرحله کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی در زمان زمامداری مغول‌ها در ایران روایت می‌کند.....تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این سریال را به شما پیشنهاد می دهد
عنوان اصلی: Nardebame Aseman
زبان ها: فارسی