مگ مگ و دوستان زبل

مگ مگ و دوستان زبل

سال ۱۹۸۷
کانادا
کودک
6+
داستان مربوط به جزیره ای پر از پرنده های گوناگون می باشد. مگ مگ شخصیت اصلی این داستان یک اردک است که هر بار با ماجرایی تازه در این جزیره دست و پنجه نرم می کند و... این کارتون زیبا را از شبکه تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: Ovide
زبان ها: فارسی