X بسته ای از سیاره

X بسته ای از سیاره

سال ۲۰۱۴
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
6+
سه نوجوان 12 ساله بسته ای را از یک سیاره دریافت می کنند که به نظر می رسد برای یک موجود فضایی است و ... این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: packages from planet x
زبان ها: انگلیسی