پاورچین

پاورچین

سال ۲۰۰۲
ایران
کمدی
12+
فرهاد یک بالا برره‌ای است که برای تحصیل به تهران آمده و ازدواج کرده است. او که فردی چاپلوس است در کارهایش موفق است تا اینکه پسر عمویش داوود از پایین برره وارد خانه فرهاد می شود و ... این سریال کمدی و خاطره انگیز را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.
زبان ها: فارسی
فصل ۱