پایتخت 3

پایتخت 3

تلویزیون تعاملی تیوا: 8.0
سال ۲۰۱۴
ایران
کمدی
12+
داستان سری سوم مجموعه از شب عروسی ارسطو آغاز می شود. در این شب بروز حادثه ای موجب می شود نقی که از چند ماه قبل بیکار است ، پریشان و افسرده شود . او به ورزش کشتی روی می آورد و پا در مسابقات کشتی پیشکسوتان می گذارد که.… تلویزیون تعاملی تیوا این مجموعه طنز را به شما عزیزان تقدیم می کند.
زبان ها: فارسی