پایتخت 4

پایتخت 4

تلویزیون تعاملی تیوا: 7.5
سال ۲۰۱۵
ایران
کمدی
12+
در این داستان همسر ارسطو که یکی از سرنشینان پرواز هواپیمایی مالزی است پس از سقوط، مفقود می‌شود. محور این مجموعه بر پایه ی اتفاقات پس از این حادثه است و... این مجموعه زیبا را از شبکه تیوا دنبال کنید.
زبان ها: فارسی