پایتخت 5

پایتخت 5

تلویزیون تعاملی تیوا: 7.4
سال ۲۰۱۸
ایران
کمدی
12+
خانواده نقی معمولی به همراه دیگر اعضای خانواده سر از ترکیه در می آورند و درگیر ماجراهای تازه ای می شوند... تلویزیون تعاملی تیوا این سریال زیبا را تقدیم شما بینندگان عزیز می کند.
زبان ها: فارسی