پیکولی

پیکولی

سال ۲۰۱۷
کودک
سریال انیمیشنی "پیکولی" در سال 2017 ساخته شده است. پیکولی به همراه خواهر و برادرهایش در پی ماجراجویی و کاوش در جنگل هستند و ... ماجراهای پیکولی را از تلویزیون تعاملی تیوا د نبال کنید.
عنوان اصلی: pikkuli
زبان ها: انگلیسی