گرگ و سگ گله

گرگ و سگ گله

سال ۱۹۵۱
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
0+
"رالف" نام گرگی است که در مجموعه "میگ میگ" به اسم کایوت می شناسیم. در این مجموعه به جای "رود رانر"، ماجراهایی را با یک سگ گله به نام "سام" خلق می کند. سام سگ سفید و پشم آلوی بزرگی است که همواره رالف را در شکار گوسفندان ناکام می گذارد. شبکه تیوا شما را به دیدن این مجموعه زیبا دعوت می نماید.
عنوان اصلی: Ralph E. Wolf and Sam Sheepdog
زبان ها: انگلیسی